kluokti

kluokti
kluõkti, -ia, -ė žr. 1 klūkti: Nekluõk, negausi Dr. Kluõk kluõk – vis iškluoksi Dr. Visos varlės … antrą kartą pradėjo kluõkti nuog aukštybių bočiaus, kad anoms kaničniai reik valdimiero PP22. Bukli (buklūs) pagonys, išradę pakabį (pakabų) laiką par vypsosenas (žaidimus, žaidynes, rungtynes), kluokė ciecoriaus, idant aiškiai įsakytų mušti krikščionis J(M.Valanč). Atleido tuojau siuntinius pas Vaidevutą su dovenomis, kluokdamas jo meilės ir paliaubos S.Dauk.

Dictionary of the Lithuanian Language.

Игры ⚽ Нужно сделать НИР?

Look at other dictionaries:

  • iškluokti — iškluõkti, ia, ìškluokė tr. Š, Vvr įkyriai prašant iškaulyti, išklūkti: Ìškluokė nuo mergės penkis litus Sr. Iškluokusys daleidimą, … nuvedė M.Valanč. kluokti; iškluokti …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • kluokimas — kluokìmas sm. (2) → kluokti: Pagal anos kluokìmą Dievas ir davė ilgą amžių PP71. Vienok nieko neveltėjo nė kluokimai, nė ašaros S.Dauk …   Dictionary of the Lithuanian Language

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”